طرح امانت بین کتابخانه ای (1395-10-11)


رشد مداوم حجم دانش و اطلاعات منتشره در جهان معاصر وضعیتی را به وجود آورده است که کمتر کتابخانه ای می تواند بر مجموعه خود متکی باشد. هر روزه صدها نوشته تازه به انبوه عظیم دانش بشری افزوده می شود، بنابراین  روزآمد نگه داشتن مجموعه کتابخانه با توجه به انفجار اطلاعات امکان پذیر نیست.این روزها حجم داریی های یک کتابخانه از نظر تعداد کتب و مجلات تنها شاخص کیفیت آن کتابخانه نیست بلکه میزان مبادلات و  دسترسی به اطلاعات است که شاخص مهم کیفیت یک کتابخانه است . بدیهی است در چنین شرایطی اهمیت طرح امانت بین کتابخانه ای بیش از پیش روشن می شود. کتابخانه دانشگاه هنر اصفهان در راستای فراهم آوری سريع تر و بهتر منابع اطلاعاتی مورد نیاز اعضا، اقدام به عضويت در طرح امانت بین کتابخانه ای نموده است. در صورت نیاز به امانت منابع ، فرم درخواست را تکمیل و به آدرس isf.artlibrary@aui.ac.ir ارسال فرمايید. جهت جستجوی منابع به لینک http://www.isfill.ir/ مراجعه نمايید. جهت استفاده از پايان نامه ها، منابع مرجع و نشريات کتابخانه های عضو طرح با رابط طرح (خانم مکارمی)  در کتابخانه مرکزی هماهنگی بعمل آوريد.

جهت دریافت فرم درخواست اینجا کلیک کنید

 شماره تماس:  32217660 داخلی 2

 کتابخانه های عضو طرح

کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کتابخانه مرکزی دانشگاه دانشگاه هنر

کتابخانه مرکزی دانشگاه مالک اشتر

کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

کتابخانه مرکز تحقیقات معلمان اصفهان

کتابخانه خانه ریاضیات اصفهان

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.