کتابی که می خواهم را پیدا نمی کنم چرا؟ (1396-11-24)


کتابی که می خواهم را پیدا نمی کنم چرا؟

برای یافتن کتاب در کتابخانه مهم ترین مساله انتخاب استراتژی صحیح جستجوست. برای درک بهتر این راهنما را تا آخر دنبال کنید

ابتدا در باکس جستجو کلیدواژه مورد نظر خود را می نویسیم و سپس از باکس کشویی فیلد مورد نظر و همچنین اینکه از چه استراتژی استفاده کنیم را مشخص می کنیم

 

                                                                                                                                                          ادامه...

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.