کتابی را که می خواهم در کتابخانه دانشگاه موجود نیست. آیا راهی برای دسترسی به کتاب هست؟ (1396-11-25)


تابی را که می خواهم در کتابخانه دانشگاه موجود نیست. آیا راهی برای دسترسی به کتاب هست؟

طرح امانت بین کتابخانه ای شهر اصفهان و طرح غدیر دو راهکار برای امانت گرفتن کتاب از سایر کتابخانه ها است.

 

       طرح امانت بین کتابخانه ای شهر اصفهان 

برای استفاده از منابع موجود در کتابخانه های طرح امانت بین کتابخانه ای شهر اصفهان، با مراجعه پورتال کتابخانه ابتدا به منوی مربوط به طرح امانت بین کتابخانه ای رفته و

از آنجا وب سایت طرح را انتخاب نموده و پس از جستجو درکتابخانه های طرح و یافتن کتاب مورد نظرنسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کرده و آن را  به ایمیل رابط طرح به آدرس 

         ارسال می کنیم.artlibrary@aui.ac.ir

 

       ... ادامه                                                                                                           

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.