قطع دسترسی به نرم افزار کتابخانه

نرم افزار کتابخانه در تاریخ چهارشنبه 7 تیر ماه به دلیل به روزرسانی قطع می باشد.
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.