تغییر در ساعت سرویس دهی بخش اسناد

سرویس دهی بخش اسناد کتابخانه مرکزی در تاریخهای چهارم ونهم و دهم اردیبهشت سال 1397 تا ساعت 15:30 می باشد
پرینت
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.