1)

انسانهاي موثر مديريت و رهبري مبتني بر اصول

پديدآور: كاوي، استيون آر.
ناشر: تهران: پيكان
سال نشر: 1377
1398/12/12
3)

استارت آپ ها ٍ،نوآوران ويرانگر

پديدآور:
ناشر:
سال نشر:
1396/10/30
4)

نوآوري ويرانگر

پديدآور:
ناشر: TMBA
سال نشر:
1396/10/30
5)

نواحي بهبود كسب و كار(BID) به مثابه بهبود اقتصاد شهري در ايران

پديدآور: شريف زادگان ، محمدحسين
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال نشر: ۱۳۹۴
1396/10/10
6)

تحليل فضاي كسب و كار

پديدآور: عمادزاده، مرتضي
ناشر: تهران : انتشارات دنياي اقتصاد
سال نشر: 1394
1395/6/15
7)

كودك امروز نابغه اقتصادي فردا

پديدآور: كيوساكي، رابرت تي
ناشر: تهران :طاهريان
سال نشر: 1393
1395/5/31
8)

خودباوري در خلاقيت: در جستجوي خلاقيت گمشده

پديدآور: كلي، تام
ناشر: تهران :آريانا قلم
سال نشر: 1394
1394/8/25
9)

بازي برد: راه كارهاي دستيابي به استراتژي برد

پديدآور: لافلي، آلن جي.
ناشر: تهران : آريانا قلم
سال نشر: 1393
1394/8/20
10)

چهل گفتار پيرامون ارتقاي مهارتهاي بازاريابي

پديدآور: درگي ، پرويز
ناشر: تهران :انتشارات بازاريابي
سال نشر: 1392
1394/8/18
11)

اصول، فنون و هنر مذاكره با نگرش بازار ايران

پديدآور: غوثي ، محمدحسين
ناشر: تهران : انتشارات بازاريابي
سال نشر: 1391
1394/8/18
12)

بازاريابي يورشي: از قدرت استراتژي تهاجمي ، براي نيل به اهدافتان استفاده كنيد

پديدآور: موري، ديويد
ناشر: تهران : انتشارات بازاريابي
سال نشر: 1392
1394/8/18
13)

مدل كسب و كار شما

پديدآور: كلارك ، تيم
ناشر: تهران : آريانا قلم
سال نشر: 1393
1394/7/26
15)

هنر استراتژيست

پديدآور: كوهن، ويليام ا.
ناشر: زنجان : نيكان كتاب
سال نشر: 1386
1394/1/26
16)

21 روش عالي براي اينكه يك مدير برجسته باشيد

پديدآور: تريسي، برايان
ناشر: تهران:نسل نو انديش
سال نشر: 1386
1394/1/22
17)

موفقيت واقعي (فلسفه اي نوين در كمال گرايي )

پديدآور: موريس، تامس
ناشر: تهران : نسل نوانديش
سال نشر: 1384
1394/1/19
18)

كارآفريني به شيوه احمد غفاري: بنيانگذار شركت كيز ايران

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران :جهان دانش
سال نشر: 1391
1393/8/5
20)

كارآفريني به شيوه دكتر علي شاه حسيني : بنيانگذار موسسه هاي زبان ملل ، كيش نو و آينده

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1390
1393/8/5
22)

كارآفريني به شيوه اكبر ملكوتي: بنيانگذار پوشاك ملكوتي

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران :جهان دانش
سال نشر: 1391
1393/8/4
23)

كارآفريني به شيوه حسن رجبعلي بنا: بنيانگذار گروه صنعتي بنا

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : كارآفرينان بزرگ
سال نشر: 1392
1393/8/4
26)

كارآفريني به شيوه شهرام فخار: بنيان گذار رستوران هاي زنجيره اي پدر خوب

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1390
1393/8/4
27)

كارآفريني به شيوه محمود خليلي : بنيانگذار صنعت گاز مايع در ايران و شركت بوتان

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1391
1393/8/4
28)

كارآفريني به شيوه حسن رفوگران: بنيانگذار خودكار بيك در ايران

پديدآور: رفوگران، حسن
ناشر: تهران :جهان دانش
سال نشر: 1390
1393/8/4
29)

كارآفريني به شيوه دكتر سعيد سعادت...

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران :جهان دانش
سال نشر: 1390
1393/8/4
30)

كارآفريني به شيوه سلطان حسين فتاحي: بنيانگذار شركت صنايع امرسان

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران :كارآفرينان بزرگ
سال نشر: 1390
1393/8/4
31)

كارآفريني به شيوه عبدالله مهديان: بنيانگذار گروه صنعتي انرژي

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران :جهان دانش
سال نشر: 1391
1393/8/4
32)

كارآفريني به شيوه مهندس محمدهادي پنجه شاهي: بنيانگذار شركت پارس نئوپان

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : كارآفرينان بزرگ
سال نشر: 1392
1393/8/4
34)

كارآفريني به شيوه ابراهيم آسايش: بنيانگذار لبنيات سارا

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران :كارآفرينان بزرگ
سال نشر: 1392
1393/8/4
35)

كارآفريني به شيوه جليل تواضع: بنيانگذار آجيل و خشكبار تواضع

پديدآور: يادگاري ، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1391
1393/8/4
36)

كارآفريني به شيوه دكتر پرويز كلباسي: بنيانگذار گروه صنعتي سيماران

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1391
1393/8/4
37)

كارآفريني به شيوه مجيد قنادان: بنيانگذار گروه صنايع غذايي مجيد

پديدآور: يادگاري ، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1390
1393/8/4
38)

كارآفريني به شيوه عبدالحسين محمدزاده : بنيانگذار شركت سوت ماشين

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : كارآفرينان بزرگ
سال نشر: 1392
1393/8/4
39)

كارآفريني به شيوه شهرام شكوري : بنيانگذار نرم افزارهاي مشاغل در ايران ( نرم افزار هلو )

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران :كارآفرينان بزرگ
سال نشر: 1392
1393/8/4
40)

كارآفريني به شيوه محمدتقي مهديخاني: بنيانگذار اولين تاكسيراني خصوصي در ايران

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : كارآفرينان بزرگ
سال نشر: 1391
1393/8/4
41)

كارآفريني به شيوه محمد حسين جابر انصاري: بنيانگذار صنعت قفسه بندي در ايران

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1390
1393/8/4
42)

كارآفريني به شيوه محمد عصارزاده گان: بنيانگذار گروه صنايع غذايي جرعه

پديدآور: يادگاري، رضا
ناشر: تهران : جهان دانش
سال نشر: 1390
1393/8/4
فهرست