مدت زماني كه نياز است يك منبع مراحل ساماندهي و آماده سازي را طي نموده و قابل استفاده باشد چقدر است؟


ين زمان بسته به حجم و تراكم كار و نوع منبع ، معمولا بين 15 – 20 روز مي باشد

1400/3/1
فایلهای پیوست

در صورت گم كردن يا وارد نمودن خسارت به مدرك امانت گرفته شده چه مبلغي به عنوان جريمه بايد پرداخت نمود؟

در صورت گم كردن و وارد نمودن خسارت به مدرك امانت گرفته شده، كاربر موظف به تهيه نسخه ديگري از مدرك مي باشد. در صورت....

آيا مي توان منابع علمي مورد نياز خود را جهت خريد پيشنهاد نمود؟

نها دانشجويان دكتري و اعضاء محترم هيئت علمي مي توانند نسبت به سفارش خريد منابع اطلاعاتي از طريق منوي سفارشات موجود در و....

DOI مقاله چيست و چگونه مي توان آن را پيدا كرد؟

DOI سرنام عبارت Digital Object Identifier (شناساگر اشياء ديجيتالي) شامل مجموعه‫اي از اعداد و گاهي حروف و علامت‫هاست كه ب....

مدت زماني كه نياز است يك منبع مراحل ساماندهي و آماده سازي را طي نموده و قابل استفاده باشد چقدر است؟

ين زمان بسته به حجم و تراكم كار و نوع منبع ، معمولا بين 15 – 20 روز مي باشد

آيا امكان دانلود كتابها در كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير. تنها اطلاعات كتابشناختي كتاب و پايان نامه قابل دريافت مي باشد. اما امكان تورق متن كامل كتابها ميسر است

چگونه بدون حضور در كتابخانه ، به منابع الكترونيكي تحت پوشش دانشگاه، دسترسي داشته باشيم؟

مقالات لاتين از طريق سامانه دسترسي به مقالات از طريق ايجاد عضويت و تاييد كتابخانه بدون حضور در كتابخانه قابل تهيه است. ه....

فهرست