گيلگمش


  پدیدآورنده: كلهر، فريبا، 1340 -
  ناشر: سروش (انتشارات صدا و سيما)
  سال انتشار: 1375
  قيمت:
  موضوع: داستانهاي فارسي -- قرن 14 | گيلگمش --hsemagliGداستان | اساطير آشوري و بابلي
  شماره رکورد: 7984
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1386/3/8
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست