جهت تمديد منابع امانتي خود از كتابخانه های دانشگاه با شماره تلفن هاي زیر تماس حاصل فرمایید.
 
ردیفکتابخانهتلفنداخلی
1مرکزی و مرکز اسناد

03132217660

03132217661

234

209

2دانشکده حفاظت و مرمت

03136278785

03136278681

126
3دانشکده هنر های تجسمی

03136262681

03136262682 

121
4دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی

03136288388

03136288387

127
(تاريخ درج 1401/6/20 آخرين بروزرساني 1402/8/17)
فایلهای پیوست
فهرست