بخش اول آشنايي با نرم افزار کتابخانه، بخشهاي امانت، اسناد، سفارشات و امانت بين کتابخانه اي

لينک تلگرام

لينک آپارات

 

بخش دوم آشنايي با کتابخانه ديجيتال و پايگاههاي اطلاعاتي فارسي و لاتين

لينک تلگرام

لينک آپارات


فایلهای پیوست
فهرست