شمس و طغرا


  پدیدآورنده: خسروي كرمانشاهي، محمد باقر بن محمد رحيم
  ناشر: تهران:شهر كتاب، هرمس
  سال انتشار: 1385
  قيمت:
  موضوع: داستانهاي فارسي -- قرن 14 | خسروي كرمانشاهي، محمد باقر بن محمد رحيم، 1266-1338ق.
  شماره رکورد: 11440
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1388/9/25
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست