7[هفت]سردار نامي : زندگي داريوش نمايي تمام رخ از چهره ايران باستان


  پدیدآورنده: آرين نژاد، شاپور
  ناشر: تهران :قصه پرداز
  سال انتشار: 1388
  قيمت:
  موضوع: داستانهاي فارسي -- قرن 14 | داريوش هخامنشي اول ، شاه ايران ، 485 - 550؟ق م . -- داستان
  شماره رکورد: 14831
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1391/1/27
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست