پهلوان نامه گرشاسپ : تلخيص و بازنويسي كتاب گرشاسب نامه اثر علي بن احمد اسدي طوسي


  پدیدآورنده: آيدنلو، سجاد
  ناشر: تهران :اهل قلم
  سال انتشار: 1382
  قيمت:
  موضوع: داستانهاي فارسي -- قرن 14 | اسدي، علي بن احمد، - 465ق . -- پهلوان نامه گرشاسپ -- اقتباسها
  شماره رکورد: 14847
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1391/1/27
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست