تمركز روي هدف: روش هاي ساده وكارآمد براي آسان كردن زندگي ، دو برابر كردن كارآيي و دست يابي به تمامي اهداف


  پدیدآورنده: تريسي، برايان
  ناشر: تهران : راشين
  سال انتشار: 1382
  قيمت:
  موضوع: موفقيت - جنبه هاي روان شناسي | موفقيت در كسب و كار
  شماره رکورد: 19238
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1394/1/26
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست