خودباوري در خلاقيت: در جستجوي خلاقيت گمشده


  پدیدآورنده: كلي، تام
  ناشر: تهران :آريانا قلم
  سال انتشار: 1394
  قيمت:
  موضوع: خلاقيت در كسب و كار | موفقيت در كسب و كار | خلاقيت
  شماره رکورد: 20105
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1394/8/25
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست