انسانهاي موثر مديريت و رهبري مبتني بر اصول


  پدیدآورنده: كاوي، استيون آر.
  ناشر: تهران: پيكان
  سال انتشار: 1377
  قيمت:
  موضوع: موفقيت-- جنبه هاي روان شناسي | موفقيت در كسب و كار | رهبري
  شماره رکورد: 24207
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1398/12/12
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست