مطالعه جايگاه و نمود خون در آثار هنري ايران، مصر، يونان و بين‌النهرين با رويكرد اسطوره‌شناسي تطبيقي (آثار سفالين، مجسمه‌هاي سنگي و فلزي و نقاشي‌ها)


  پدیدآورنده: مينا علي‌بنا
  سال انتشار: 1400
  شماره رکورد: 6750
  نوع سند: پايان نامه هاي فارسي

1401/3/30
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

فن جميل: زندگي و آثار استاد علي محمد اصفهاني: كاشي ساز و نقاش دوره قاجار

پدیدآورنده: مكي نژاد، مهدي
ناشر: تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري 'متن'
سال انتشار: 1400


پيچش سيمين: پيچش هاي اسليمي و ختايي در هنر تذهيب و طراحي فرش

پدیدآورنده: هنرو، محمدرضا
ناشر: تهران يساولي
سال انتشار: 1398

مطالعه‌ي منسوجات قاجار با رويكرد تحليل گفتمان

پدیدآورنده: مليحه صالحيه يزدي
سال انتشار: 1400

آموزش معماري، تكه انگاري و خلاقيت

پدیدآورنده: اديبي، علي اصغر
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال انتشار: 1400

فهرست