ساعت کاری کتابخانه ها و شماره تماس

کتابخانه مرکزی

اصفهان خیابان استانداری روبروی موزه هنرهای معاصر دانشگاه هنر اصفهان

تلفن:61-32217660 031

بخش ها

کتابدار

داخلی

 

امانت

خانم چنگیز

خانم رجبی

1

 

مرجع

عضویت و تسویه حساب

امانت بین کتابخانه ای

خانم شایگان نیا

2

 

سفارشات و تامین منابع

آقای توسلی

3

 

اسناد و پایان نامه ها

آقای کیانی

4

 

اداری و فنی

خانم میرمحمدصادقی

خانم حاجیان

خانم مکارمی

5

208

209

 

کتابخانه دیجیتال و پایگاه های اطلاعاتی

آقای الماسی

6

 

رییس کتابخانه

آقای دکتر بهرامیان

7

 

فاکس

 

8

 

کتابخانه دانشکده حفاظت و مرمت

خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراش های غربی، نبش داوودیها ، دانشکده حفاظت و مرمت

 تلفن: ۳۶۲۵۶۰۱۷ - ۳۶۲۷۸۶۸۱ - ۳۶۲۷۸۷۸۵

بخش ها

کتابدار

داخلی

 

امانت

خانم مسیبی

آقای رشیدی

126

 

اداری و فنی

خانم پاویز

148

 

کتابخانه دانشکده هنرهای تجسمی

خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراشها، کوی چهارسوقی ها، مادی خواجه عابد،  دانشکده هنرهاي تجسمي

تلفن: ۳۶۲۶۲۶۸۱-۳۶۲۶۲۶۸۲

بخش ها

کتابدار

داخلی

 

امانت

خانم بکتاش

121

 

اسناد و پایان نامه ها

آقای جهانمردی

133

 

کتابخانه دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی

خیابان محتشم کاشانی کوچه متین(۳۳) داخل کوچه سمت چپ ساختمان اول، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفریني

تلفن: ۳۶۲۸۸۳۸۷-۳۶۲۸۸۳۸۸

 

بخش ها

کتابدار

داخلی

 

امانت

آقای بهشتی

127

 


(تاريخ درج 1400/3/2 آخرين بروزرساني 1400/3/9)
فایلهای پیوست
فهرست