1)

در صورت گم كردن يا وارد نمودن خسارت به مدرك امانت گرفته شده چه مبلغي به عنوان جريمه بايد پرداخت نمود؟

در صورت گم كردن و وارد نمودن خسارت به مدرك امانت گرفته شده، كاربر موظف به تهيه نسخه ديگري از مدرك مي باشد. در صورتي كه مدرك مورد نظر قابل تهيه نباشد، ارزش گذاري مدرك مورد نظر با نظر كارشناسي بخش سفارشات مي باشد

1400/3/1
2)

آيا مي توان منابع علمي مورد نياز خود را جهت خريد پيشنهاد نمود؟

نها دانشجويان دكتري و اعضاء محترم هيئت علمي مي توانند نسبت به سفارش خريد منابع اطلاعاتي از طريق منوي سفارشات موجود در وب سايت كتابخانه اقدام نمايند. دانشجويان كارشناسي و ارشد مي توانند با اعلام درخواست خود به اعضاء هيئت علمي گروه آموزشي مربوطه و تاييد آنها نسبت به سفارش منابع اطلاعاتي اقدام نمايند.

1400/3/1
3)

DOI مقاله چيست و چگونه مي توان آن را پيدا كرد؟

DOI سرنام عبارت Digital Object Identifier (شناساگر اشياء ديجيتالي) شامل مجموعه‫اي از اعداد و گاهي حروف و علامت‫هاست كه به هر نوع منبع ديجيتالي اختصاص مي‫يابد. در پايگاههاي اطلاعاتي الكترونيكي، در كنار اطلاعات مقاله از جمله عنوان، نام نويسنده و ...، مي توان شماره DOI مقاله را نيز مشاهده كرد.
1400/3/1
4)

مدت زماني كه نياز است يك منبع مراحل ساماندهي و آماده سازي را طي نموده و قابل استفاده باشد چقدر است؟

ين زمان بسته به حجم و تراكم كار و نوع منبع ، معمولا بين 15 – 20 روز مي باشد
1400/3/1
5)

آيا امكان دانلود كتابها در كتابخانه ديجيتال وجود دارد؟

خير. تنها اطلاعات كتابشناختي كتاب و پايان نامه قابل دريافت مي باشد. اما امكان تورق متن كامل كتابها ميسر است
1400/3/1
6)

چگونه بدون حضور در كتابخانه ، به منابع الكترونيكي تحت پوشش دانشگاه، دسترسي داشته باشيم؟

مقالات لاتين از طريق سامانه دسترسي به مقالات از طريق ايجاد عضويت و تاييد كتابخانه بدون حضور در كتابخانه قابل تهيه است. همچنين مقالات فارسي نيز در محدوده IP دانشگاه قابل دسترسي است. علاوه بر آن كاربران محترم مي توانند ضمن عضويت در كتابخانه ديجيتال نسبت به مشاهده متن پايان نامه ها و كتابهاي فارسي و لاتين اقدام نمايند.
1400/2/29
فهرست