1)

طرح امانت بین کتابخانه ای

دانشگاه هنر اصفهان در راستای فراهم آوری سريع تر و بهتر منابع اطلاعاتی مورد نياز اعضا، اقدام به عضويت در طرح امانت بين کتابخانه ای نموده است. در صورت نياز به امانت منابع، فرم درخواست پيوست را تکميل و  به آدرس زير ارسال فرماييد

isf.artlibrary@gmail .com

 

 

فرم درخواست  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت جستجوی منابع به آدرس زير مراجعه فرماييد

www.isfill.ir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در صورت نياز به مراجعه به مراکز(جهت استفاده از پاايان نامه ها، منابع مرجع و نشريات ) با رابط طرح سرکار خانم ملک خويان در بخش مرجع کتابخانه مرکزی هماهنگی به عمل آوريد

شماره تماس: 32221665 داخلی 238


1394/10/9
2)

تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری

جهت دريافت فرمهای تسويه روی فايل های زير کليک فرماييد

 

کاربرگ دانشجويان ارشد

کاربرگ دانشجويان دکتری


1394/10/9
فهرست