1)

امکان جستجوی بین کتابخانه ای

جهت جستجوی همزمان در کتابخانه های مراکزی که از نرم افزار کتابخانه ای ثنا استفاده می کنند به منوی اصلی ، فیلد جستجو و سپس .جستجوی بین کتابخانه ای مراجعه فرمایید. جهت استفاده از این  امکان در محیط .دانشگاه حتما اتصال به اینترنت لازم است


1396/10/6
فهرست