1)

کامل کردن اطلاعات شخصی در سامانه کتابخانه

جهت اطلاع از اخبار کتابخانه و تازه های کتاب، دریافت ایمیل باز گشت کتاب (رسید بازگشت کتاب) و همچنین اطلاع از کتابهایی که تاخیر دارند، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعات شخصی طبق تصویر پیوست اقدام فرمایید. .


1397/7/22
فهرست