1)

تعطيلي كتابخانه مركزي از شنبه 19 تيرماه

با توجه به گسترش موج پنجم كرونا كتابخانه مركزي از شنبه 19 تيرماه تا اطلاع ثانوي تعطيل مي باشد. دانشجويان مي توانند جهت تسويه حساب و تحويل پايان نامه خود در روزهاي يكشنبه ازساعت 8 الي 14 به بخش اداري كتابخانه مركزي مراجعه و اقدام به تسويه حساب نمايند. 

همچنين دانشجويان گرامي موظف هستند طبق ايام گذشته با مراجعه به پورتال كتابخانه، نسبت به تمديد منابع اطلاعاتي خود اقدام كنند. در موارد خاص (مانند عدم امكان تمديد و ديگر سوالات) از طريق تلگرام با ما همراه باشيد.

1400/4/17
فهرست