مفاهيم پايه طراحي شهري (شامل اسكيس ها و كروكي هاي طراحي شهري)


  پدیدآورنده: دانش فر ، احسان
  ناشر: تبريز:مهر ايمان
  سال انتشار: 1389
  موضوع: شهرسازي -- تاريخ -- قرن 20م | معماري و جامعه | فضا در معماري
  شماره رکورد: 16510
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1392/3/20
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

فن جميل: زندگي و آثار استاد علي محمد اصفهاني: كاشي ساز و نقاش دوره قاجار

پدیدآورنده: مكي نژاد، مهدي
ناشر: تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري 'متن'
سال انتشار: 1400


پيچش سيمين: پيچش هاي اسليمي و ختايي در هنر تذهيب و طراحي فرش

پدیدآورنده: هنرو، محمدرضا
ناشر: تهران يساولي
سال انتشار: 1398

مطالعه‌ي منسوجات قاجار با رويكرد تحليل گفتمان

پدیدآورنده: مليحه صالحيه يزدي
سال انتشار: 1400

آموزش معماري، تكه انگاري و خلاقيت

پدیدآورنده: اديبي، علي اصغر
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال انتشار: 1400

فهرست