سه گانه منظر ايراني: پژوهشي در جوهر فضاي معماري و شهر ايراني


  پدیدآورنده: منصوري، سيدامير
  ناشر: تهران پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر
  سال انتشار: 1397
  قيمت:
  موضوع: معماري ايراني-- نمونه پژوهشي | معماري اسلامي-- ايران -- نمونه پژوهشي | فضا در معماري-- ايران -- تاريخ -- نمونه پژوهشي
  شماره رکورد: 24482
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1399/12/25
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست