نقد نگاشت: پيشينه نقد و نظر در هنر ايرني - اسلامي (فتوت نامه ها)


  پدیدآورنده:
  ناشر: تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده هنر
  سال انتشار: 1398
  قيمت:
  موضوع: فتوت-- ايران -- مقاله ها و خطابه ها | Futuwwa (Islamic social groups) | معنويت در هنر-- مقاله ها و خطابه ها
  شماره رکورد: 24486
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1399/12/26
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست