آسمان نگاره ها: مجموعه آثار نگارگري با مضامين انقلاب اسلامي


  پدیدآورنده:
  ناشر: تهران: متن
  سال انتشار: 1399
  قيمت:
  موضوع: نقاشي هاي ايراني-- قرن 14 -- نمايشگاه ها | *Paintings, Iranian 20th century | مينياتور ايراني-- نمايشگاه ها
  شماره رکورد: 24488
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1399/12/26
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست