تاثير تغيير نظام آموزشي بر معماري مدارس ايران دوران قاجار، پهلوي و معاصر


  پدیدآورنده: باقرزاده نريماني، نفيسه
  ناشر: اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان
  سال انتشار: 1399
  قيمت:
  موضوع: ساختمان هاي مدارس: تاريخ | School buildings History | ساختمان هاي مدارس: طراحي و ساخت -- تاريخ
  شماره رکورد: 24490
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/1/15
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست