از شوكتيه تا دانشگاه بيرجند( 1356-1286 ش) با رويكردي به زمينه هاي استقرار...


  پدیدآورنده: ناصح ، محمدامين
  ناشر: تهران :فكر بكر
  سال انتشار: 1395
  قيمت:
  موضوع: آموزش و پرورش --ايران -- تاريخ | Education --Iran --History | موسسات علمي و آموزشي --ايران
  شماره رکورد: 24502
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/1/16
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست