تاريخ ايران باستان


  پدیدآورنده:
  ناشر: تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
  سال انتشار: 1377
  قيمت:
  موضوع: ايران --تاريخ -- پيش از اسلام | ايران --تاريخ -- عيلاميان ، 225- 645 ق.م. | ايران --باستان شناسي
  شماره رکورد: 24503
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/1/16
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست