تاثيرگذارترين هاي تاريخ شرح احوال و آثار يكصد نفر از موثرترين شخصيت هاي تاريخ جهان


  پدیدآورنده: هارت ، مايكل اچ.
  ناشر: تهران :موسسه غيرانتفاعي مطالعات دين و اقتصاد، نهادگرا روزنه
  سال انتشار: 1394
  قيمت:
  موضوع: سرگذشتنامه
  شماره رکورد: 24504
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/1/16
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست