گردش


  پدیدآورنده: ميخك، اكبر
  ناشر: اصفهان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
  سال انتشار: 1386
  قيمت:
  موضوع: نقاشيهاي ايراني
  شماره رکورد: 24512
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/3/8
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5




گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست