پي‌جويي روابط بينامتني و بينانشانه‌اي ترانه‌هاي سه‌خشتي و گليم قوم كرمانج شمال خراسان بر اساس رويكرد ترامتنيت ژرار ژنت


  پدیدآورنده: آيگين مرداني ولنداني
  ناشر:
  سال انتشار: 1399
  قيمت:
  موضوع:
  شماره رکورد: 6313
  نوع سند: پايان نامه هاي فارسي

1400/3/8
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5
گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پدیدآورنده: الناز مقدسيان
ناشر:
سال انتشار: 1399


تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پدیدآورنده: عاطفه اميري
ناشر:
سال انتشار: 1399


طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پدیدآورنده: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال انتشار: 1398

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پدیدآورنده: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال انتشار: 1399

فهرست