هنرهاي دستي و سير تحول آن در ايران و جهان (ويژه كنكور هنر)


  پدیدآورنده: ساماني، سارا
  ناشر: تهران: هنگام هنر
  سال انتشار: 1399
  موضوع: صنايع دستي-- ايران -- راهنماي آموزشي (عالي) | صنايع دستي-- ايران -- آزمون ها و تمرين ها | صنايع دستي راهنماي آموزشي (عالي)
  شماره رکورد: 24884
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1401/3/29
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

فن جميل: زندگي و آثار استاد علي محمد اصفهاني: كاشي ساز و نقاش دوره قاجار

پدیدآورنده: مكي نژاد، مهدي
ناشر: تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري 'متن'
سال انتشار: 1400


پيچش سيمين: پيچش هاي اسليمي و ختايي در هنر تذهيب و طراحي فرش

پدیدآورنده: هنرو، محمدرضا
ناشر: تهران يساولي
سال انتشار: 1398

مطالعه‌ي منسوجات قاجار با رويكرد تحليل گفتمان

پدیدآورنده: مليحه صالحيه يزدي
سال انتشار: 1400

آموزش معماري، تكه انگاري و خلاقيت

پدیدآورنده: اديبي، علي اصغر
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال انتشار: 1400

فهرست