1)

بوطيقاي شهر: شاخص ها و مواضع

پديدآور: سانسو ،پير
ناشر: مشهد: كتابكده كسري
سال نشر: 1399 -
1399/12/6
2)

شكوفايي شهري: بررسي وضعيت شهرهاي جهان باشاخص شكوفايي شهر

پديدآور:
ناشر: تهران: دانشگاه تهران
سال نشر: ۱۳۹۶
1397/9/5
3)

Log 40 : observations on architecture and the contemporary city

پديدآور:
ناشر: New York, NT : Anyone Corporation
سال نشر: 2017
1397/4/11
4)

شهر ايراني در سنجش جهاني

پديدآور: فلامكي،محمدمنصور
ناشر: تهران: نشر فضا،
سال نشر: ۱۳۹۶.
1397/1/20
5)

Urban identity

پديدآور:
ناشر: Abingdon : Routledge
سال نشر: 2011
1392/3/1
6)

Understanding cities : method in urban design

پديدآور: Cuthbert, Alexander R
ناشر: London : Routledge
سال نشر: 2011
1392/2/14
7)

Tourists in historic towns: urban conservation and heritage management

پديدآور: Orbasli, Aylin
ناشر: E&FN Spon
سال نشر: 2000
1390/9/24
8)

Key concepts in urban studies

پديدآور: Gottdiener, Mark
ناشر: SAGE
سال نشر: 2005
1390/9/19
9)

Urban Tourism

پديدآور: Badan, B. S.
ناشر: Commonwealth
سال نشر: 2007
1388/5/27
10)

Growth management in Florida planning for paradise

پديدآور:
ناشر: Ashgate
سال نشر: 2007
1387/3/6
11)

Visions of sustainability cities and regions

پديدآور: Frey, Hildebrand,1940-
ناشر: Taylor & Francis
سال نشر: 2008
1387/3/6
12)

Urban theory and the urban experience encountering the city

پديدآور: Parker, Simon,1964-
ناشر: Routledge
سال نشر: 2004
1386/10/26
13)

The making of urban Japan cities and planning from Edo to the twenty-first century

پديدآور: Sorensen, Andr,1960-
ناشر: Routledge
سال نشر: 2002
1386/10/26
14)

Making sense of cities a geographical survey

پديدآور: Badcock, Blair
ناشر: Arnold
سال نشر: 2002
1386/10/25
15)

Planning the good community new urbanism in theory and practice

پديدآور: Grant, Jill
ناشر: Routledge
سال نشر: 2006
1386/10/25
16)

New urbanism and American planning the conflict of cultures

پديدآور: Talen, Emily,1958-
ناشر: Routledge
سال نشر: 2005
1386/10/3
17)

Modern city

پديدآور:
ناشر: S.L University of Miami school
سال نشر: 1996
1386/3/8
18)

Architecture and urbanism a+u:Atelier 5

پديدآور:
ناشر: Japan: Yoshio Yoshida
سال نشر: 1993
1386/3/8
فهرست