1)

استخوان خوك و دست هاي جذامي

پديدآور: مستور ، مصطفي
ناشر: تهران :نشر چشمه
سال نشر: 1383
1396/7/12
2)

يورت(رمان)

پديدآور: ميركاظمي ، حسين
ناشر: تهران: آموت
سال نشر: 1395
1396/5/9
3)

روي ماه خداوند را ببوس

پديدآور: مستور ، مصطفي
ناشر: تهران : نشر مركز
سال نشر: 1379
1395/12/8
4)

ساحل آرامش

پديدآور: مهريزي مقدم ، منير
ناشر: تهران : نشر علي
سال نشر: 1386
1395/3/30
5)

بوي خاك

پديدآور: آرمين، منيژه
ناشر: قم : حوزه علميه قم
سال نشر: 1390
1395/1/28
6)

سرانجام ماري آنتوانت و...

پديدآور: عشيري ، امير
ناشر: تهران: سمير
سال نشر: ، 1386.
1395/1/28
7)

زخم هاي بهاري

پديدآور: پناهي، تابان
ناشر: تهران : نغمه
سال نشر: 1386
1395/1/25
8)

پريباد... (رمان)

پديدآور: علومي ، محمدعلي
ناشر: تهران :آموت
سال نشر: 1390
1395/1/14
9)

ايراندخت

پديدآور: ناصح ، بهنام
ناشر: تهران :آموت
سال نشر: 1389
1394/12/26
10)

به وقت بهشت (رمان)

پديدآور: جورابچيان ، نرگس
ناشر: تهران : آموت
سال نشر: 1389
1394/12/25
11)

كنيز سفيد

پديدآور: دبيرمنش ، منوچهر
ناشر: تهران : دبير
سال نشر: 1386
1392/9/13
12)

داستان هاي عاشقانه ي ادبيات فارسي

پديدآور: قاسم زاده ، محمد
ناشر: تهران : هيرمند
سال نشر: ، 1389.
1392/9/12
13)

آريو برزن: دلاوري كه طعم شكست را به اسكندر چشاند

پديدآور: جبارزاده ، ثريا
ناشر: تهران :سمير
سال نشر: 1386
1392/9/12
14)

بيكاران

پديدآور: جوانمرد ، عبدالحميد
ناشر: تهران : نگاه : انتشارات يارمحمد
سال نشر: 1358
1391/12/19
15)

شطرنج با ماشين قيامت

پديدآور: احمدزاده ، حبيب
ناشر: تهران :شركت انتشارات سوره مهر
سال نشر: 1387
1391/12/8
16)

زمستان بي بهار

پديدآور: يونسي ، ابراهيم
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: 1388
1391/8/1
17)

محكوم به اعدام

پديدآور: افغاني ، علي محمد
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: 1388
1391/8/1
18)

دكتر بكتاش

پديدآور: افغاني ، علي محمد
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: 1388
1391/8/1
19)

چشمهايش

پديدآور: علوي ، بزرگ
ناشر: تهران : نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/1
20)

شادكامان دره قره سو

پديدآور: افغاني ، علي محمد
ناشر: تهران :نگاه
سال نشر: 1390
1391/8/1
21)

شب بي ستاره

پديدآور: شجاعي ، فريده
ناشر: تهران : البرز
سال نشر: 1384
1391/4/14
22)

شبيخون به خفاش

پديدآور: ستاري وفايي ، محمد
ناشر: تهران:كتاب يوسف
سال نشر: 1389
1391/3/21
23)

نقش بندان: (مجموعه داستان)

پديدآور: عابدي ، داريوش
ناشر: تهران: انجمن قلم ايران
سال نشر: 1388
1391/3/21
24)

تالار پذيرايي پايتخت

پديدآور: گوديني ، محمدعلي
ناشر: تهران :شركت انتشارات سوره مهر
سال نشر: 1390
1391/3/9
25)

حافظ هفت

پديدآور: صحرايي ، اكبر
ناشر: تهران:شركت انتشارات سوره مهر
سال نشر: 1390
1391/3/9
26)

سمك عيار: با روايتي ساده و روان

پديدآور: شاهري، علي
ناشر: تهران :صداي معاصر
سال نشر: 1384
1391/1/27
27)

آتوسا دختر كوروش بزرگ

پديدآور: افشار ، هلن
ناشر: تهران :جوانه توس
سال نشر: 1390
1390/12/14
28)

شاپرك ها هم مي گريند

پديدآور: مظفري ، مژگان
ناشر: تهران :پرسمان
سال نشر: 1389
1390/11/3
29)

من هشتمين آن هفت نفرم

پديدآور: نظرآهاري، عرفان
ناشر: تهران :صابرين، كتابهاي دانه
سال نشر: 1386
1390/10/28
30)

دلتنگي هاي سربازان توپ: مجموعه داستان

پديدآور: طاهري، مهرداد
ناشر: بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
سال نشر: 1389
1390/8/21
31)

افسانه هاي كهن ايراني

پديدآور: مهتدي، فضل الله
ناشر: هيرمند
سال نشر: 1388
1390/8/3
32)

مجموعه داستان : آن گوشه ي دنج سمت چپ

پديدآور: ربي، مهدي
ناشر: چشمه
سال نشر: 1386
1390/7/20
33)

ركسانا

پديدآور: مودب پور، مرتضي
ناشر: علم
سال نشر: 1383
1390/7/18
34)

سمفوني مردگان

پديدآور: معروفي، عباس
ناشر: ققنوس
سال نشر: 1380
1390/7/7
35)

آن جا كه برف ها آب نمي شوند

پديدآور: محمدي، كامران
ناشر: چشمه
سال نشر: 1388
1390/6/27
36)

جاي خالي سلوچ

پديدآور: دولت آبادي، محمود
ناشر: چشمه
سال نشر: 1372
1390/6/27
37)

وجدان

پديدآور: حكيمي ، محمود
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال نشر: 1353
1390/6/8
38)

جعبه سياه

پديدآور: پژواك ، ناهيد
ناشر: انتشارات شمال
سال نشر: 1378
1390/2/13
39)

بار ديگر ،شهري كه دوست مي داشتم

پديدآور: ابراهيمي ، نادر
ناشر: تهران روزبهان
سال نشر: 1370
1389/12/24
40)

انسان، جنايت و احتمال

پديدآور: ابراهيمي ، نادر
ناشر: روزبهان
سال نشر: 1384
1389/10/26
41)

قاعده بازي

پديدآور: زنوزي جلالي، فيروز، 9231-
ناشر: علم
سال نشر: 1386
1389/9/1
فهرست