1)

گردش

پديدآور: ميخك، اكبر
ناشر: اصفهان سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
سال نشر: 1386
قيمت: 0 ريال
1400/3/8
2)

گنجينه مصاحف ماهان

پديدآور: هاشمي نژاد عليرضا
ناشر: كرمان: نشر مانوش
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/8
3)

آزمايشگاه كنترل و ارزيابي مواد غذايي هورتاش

پديدآور: سرور روستازاده
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/8
4)

طراحي پوشاك بانوان به سبك خياباني براي حضور در اجتماع با الهام از آثار حافظ

پديدآور: زهرا بابايي كرم آبادي
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/8
5)

طراحي محصول يا سرويس جهت تسهيل روند سفر پياده روي اربعين

پديدآور: سارا ابراهيمي
ناشر:
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1400/3/8
7)

تفسير بازنمودهاي بهرام در نقاشي ايراني مبتني بر روش آيكونولوژي

پديدآور: عاطفه اميري
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/8
9)

گاهنگاري نسبي برج مقابر مجموعه آرامگاهي شيخ صفي الدين اردبيلي

پديدآور: الناز مقدسيان
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/8
11)

امكان سنجي بهره وري مجدد از آب انبارهاي شهر يزد در راستاي كمك به حل بحران آب

پديدآور: اعظم زارع زاده
ناشر:
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1400/3/3
13)

باز طراحي كالبدي محور چهارباغ عباسي بر پايه اصول معماري زمينه گرا

پديدآور: احمد محمودي
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/3
14)

طراحي محصول با رويكرد فرهنگ محور، در راستاي خلق ارزش هاي معنا شناختي

پديدآور: پويا ايراندوست تبريزي
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/1
15)

طراحي كوله پشتي مناسب با نياز دانشجويان غيربومي رشته هنر

پديدآور: ريحانه رجب زاده ساماني
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/1
17)

طراحي مسكن مهر بر پايه‌ي آسيب‌شناسي مسكن مهر موجود در شهرستان شهرضا

پديدآور: محمدامين معصومشاه
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/1
18)

طراحي ويلا با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديدپذير

پديدآور: مريم زماني
ناشر:
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/3/1
19)

اطلس محلات شهر مشهد

پديدآور:
ناشر: مشهد: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد، انتشارات بوي شهر بهشت
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/2/20
20)

ايران باستان تاريخ مفصل ايران قديم، از آغاز تا انقراض ساسانيان

پديدآور: پيرنيا ، حسن
ناشر: تهران :دبير ، سمير
سال نشر: 1386
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
21)

يك مقاله انسان اوليه درايران (غارنشينان ايران )

پديدآور: ساندرلند ، اريك
ناشر: تهران :هونام
سال نشر: 1381
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
22)

مقدمه اي بر ساختار اجتماعي و فرهنگي ايران باستان

پديدآور: آذري دميرچي ، علاآالدين
ناشر: تهران :مرآتي
سال نشر: 1373
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
23)

راهنمايي براي سازگاري با زندگي دانشجويي 1393

پديدآور: نوري قاسم آبادي ، ربابه
ناشر: تهران :وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوري، معاونت دانشجويي، دفتر مركزي مشاوره دانشگاه تهران، معاونت دانشجويي و فرهنگي ، مركز مشاوره دانشجويي
سال نشر: 1390
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
24)

ژئومورفولوژي اقليمي (رشته جغرافيا)

پديدآور: محمودي ، فرج الله
ناشر: تهران :دانشگاه پيام نور
سال نشر: 1387
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
25)

تاثيرگذارترين هاي تاريخ شرح احوال و آثار يكصد نفر از موثرترين شخصيت هاي تاريخ جهان

پديدآور: هارت ، مايكل اچ.
ناشر: تهران :موسسه غيرانتفاعي مطالعات دين و اقتصاد، نهادگرا روزنه
سال نشر: 1394
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
26)

تاريخ ايران باستان

پديدآور:
ناشر: تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )
سال نشر: 1377
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
27)

از شوكتيه تا دانشگاه بيرجند( 1356-1286 ش) با رويكردي به زمينه هاي استقرار...

پديدآور: ناصح ، محمدامين
ناشر: تهران :فكر بكر
سال نشر: 1395
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
28)

نظامهاي آبياري سنتي در ايران

پديدآور: صفي نژاد ، جواد
ناشر: تهران ؛دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي
سال نشر: 1359
قيمت: 0 ريال
1400/1/16
29)

دايرةالمعارف اساطير و آيين هاي باستاني جهان

پديدآور: معصومي، غلامرضا
ناشر: تهران: سوره مهر
سال نشر: 1388 -
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
30)

شكل پذيري نيروهاي موسيقي

پديدآور: توخ، ارنست
ناشر: تهران: افكار جديد
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
31)

هنر طراحي ايراني اسلامي

پديدآور: خزايي، محمد
ناشر: تهران: سمت
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
32)

نوشتارهايي در باب محيط زيست شهري

پديدآور:
ناشر: تهران مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
سال نشر: 1394
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
33)

كارآفريني در فرش دستباف

پديدآور: نويدزاده، بهاره
ناشر: تهران: گروه آموزشي مدرس سجش و دانش
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
34)

تاريخ تصوير از غار تا صفحه نمايش كامپيوتر

پديدآور: هاكني،ديويد
ناشر: تهران: چاپ و نشر نظر
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
35)

اصول طراحي معماري بيمارستان با تاكيد بر پدافند غيرعامل

پديدآور: سوادكوهي فر، ساسان
ناشر: تهران: بوستان حميد
سال نشر: 1395
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
36)

ملاحظات پدافند غيرعامل در طراحي تاسيسات حياتي شهري ( حمل و نقل، آب، برق)

پديدآور: طباطبايي خدادادي، سيدعلي
ناشر: تهران: بوستان حميد
سال نشر: 1395
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
37)

تاثير تغيير نظام آموزشي بر معماري مدارس ايران دوران قاجار، پهلوي و معاصر

پديدآور: باقرزاده نريماني، نفيسه
ناشر: اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
38)

GIS براي معماران منظر

پديدآور: هانا، كارن كالهون
ناشر: تهران: پزوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر
سال نشر: [1393]
قيمت: 0 ريال
1400/1/15
39)

آسمان نگاره ها: مجموعه آثار نگارگري با مضامين انقلاب اسلامي

پديدآور:
ناشر: تهران: متن
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1399/12/26
40)

ارائه مدل گردشگري پايدار فرهنگي در ايران

پديدآور: لوافان، علي
ناشر: تهران: مهكامه
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/26
41)

نقد نگاشت: پيشينه نقد و نظر در هنر ايرني - اسلامي (فتوت نامه ها)

پديدآور:
ناشر: تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده هنر
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/26
42)

راهنماي طراحي مسير دوچرخه شهري

پديدآور:
ناشر: تهران: شهرداري تهران، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
43)

رويكرد منظرين در طراحي شهر: روش شناسي طراحي شهري

پديدآور: منصوري، سيدامير
ناشر: تهران: پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
44)

تاريخ باغسازي جهان

پديدآور: متدين، حشمت الله
ناشر: تهران: پژوهشكده نظر
سال نشر: 1396
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
45)

سه گانه منظر ايراني: پژوهشي در جوهر فضاي معماري و شهر ايراني

پديدآور: منصوري، سيدامير
ناشر: تهران پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر
سال نشر: 1397
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
46)

تحقيق در معماري منظر روش ها و روش شناسي ها

پديدآور:
ناشر: تهران: پژوهشكده هنر، معماري و شهرسازي نظر
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
47)

دستورالعمل هاي جهاني براي ايجاد، توسعه و مديريت اقامتگاه هاي بومي (بومگردي)

پديدآور:
ناشر: تهران: مهكامه
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
48)

هنر و تمدن در ايران باستان

پديدآور: برادران حسن زاده، غلامرضا
ناشر: تهران: پويانما
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
49)

بازخواني [بازطراحي] : اصول بازطراحي معماري داخلي

پديدآور: بروكر، گريم
ناشر: مشهد: كتابكده كسري
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
50)

ساختارگرايي و معماري: شيوه ي سازماندهي فضا

پديدآور: هرتزبرگر، هرمان
ناشر: مشهد: كتابكده كسري
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1399/12/25
فهرست