دو فصلنامه زرين فام و پذيرش مقاله


به اطلاع كاربران كتابخانه هاي دانشگاه مي رساند كه شماره 2 دو فصلنامه مطالعات موزه اي زرين فام جهت استفاده پژوهشگران در كتابخانه دانشكده پژوهشهاي عالي هنر و كارآفريني موجود است. شايان ذكر است اين دو فصلنامه پذيراي مقالات پژوهشي در محورهاي اعلامي است. آدرس نشريه: http://museum.aqr-libjournal.ir

(تاريخ درج 1403/1/20 آخرين بروزرساني 1403/1/20)
فایلهای پیوست

عدم سرويس دهي كتابخانه هاي دانشگاه به علت برگزاري كارگاه آموزشي

به اطلاع كاربران كتابخانه هاي دانشگاه مي رساند به علت برگزاري كارگاه آموزشي در تاريخ سه شنبه 2 مرداد ماه كليه كتابخانه ه....

تعطيلي كتابخانه هاي دانشگاه در مردادماه

به اطلاع كاربران كتابخانه هاي دانشگاه مي رساند كليه كتابخانه هاي دانشگاه از تاريخ 6 مرداد ماه الي چهارشنبه 31 مرداد ماه ....

ساعت كاري كتابخانه مركزي

به اطلاع كاربران محترم مي رساند كه ساعت كاري كتابخانه از تاريخ 3 تيرماه تا اطلاع ثانوي از ساعت 6:30 تا 13 است.

راهنماي پرداخت آنلاين جريمه ديركرد

جهت اطلاع از روش پرداخت آنلاين جريمه دير كرد كتاب اينجا را  كليك كنيد

دو فصلنامه زرين فام و پذيرش مقاله

به اطلاع كاربران كتابخانه هاي دانشگاه مي رساند كه شماره 2 دو فصلنامه مطالعات موزه اي زرين فام جهت استفاده پژوهشگران در ك....

سرويس دهي كتابخانه دانشكده هنرهاي تجسمي در روزهاي پاياني سال 1402

به اطلاع مي رساند سرويس دهي كتابخانه دانشكده هنر هاي تجسمي در سال 1402، تا پايان ساعت اداري روز چهارشنبه 23 اسفند ماه اس....

سرويس دهي كتابخانه مركزي در روزهاي پايان سال

به اطلاع مي رساند سرويس دهي كتابخانه مركزي در سال 1402 تا پايان ساعت اداري 27 اسفند ماه است.

ساعت كاري كتابخانه مركزي در بهمن ماه 1402

قابل توجه مراجعان محترم كتابخانه مركزي: ساعت كاري كتابخانه مركزي از تاريخ 1402/11/07 لغايت 1402/11/21، از ساعت 7/30 تا ....

علت سر و صداي زياد سالن كتابخانه مركزي

به اطلاع مراجعان كتابخانه مركزي مي رساند كه در تاريخ هاي 6 و 7 آذر ماه جاري، به علت تعميرات قفسه هاي كتابخانه سر و صداي ....

ويژه برنامه جشن روز كتابدار

مفتخر است به استحضار برساند: در راستاي برگزاري شكوهمند هفته كتاب و كتاب خواني ، ويژه برنامه اي در روز چهارشنبه مورخ 24 آ....

فهرست